31 gru 2018

Nowy Rok


„Wiesz co jest naj­większą tra­gedią te­go świata? Ludzie, którzy nig­dy nie od­kry­li, co nap­rawdę chcą ro­bić i do cze­go mają zdol­ności. Sy­nowie, którzy zos­tają ko­wala­mi, bo ich oj­co­wie by­li ko­wala­mi. Ludzie, którzy mog­li­by fan­tastycznie grać na fle­cie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żad­ne­go in­stru­men­tu mu­zyczne­go, więc zos­tają oracza­mi. Ludzie ob­darze­ni ta­len­tem, które­go nig­dy nie poz­nają. A może na­wet nie rodzą się w cza­sie, w którym mog­li­by go od­kryć.”
 Terry Pratchett

W Nowym Roku życzymy Wam odkrycia siebie

Lela i Moonah4 komentarze:

  1. Dziękuję . Na chwilę obecną , z wszystkich otrzymanych , te życzenia najcelniejsze . Dobroci życzę i ja -...

    OdpowiedzUsuń
  2. Dużo szczęścia, miłości i inspiracji w Nowym Roku! Rok 2019 to energia trójki, a to sprzyja wszelkim artystycznym działaniom, więc życzę sukcesów! Trójka to też runa Thurizas a z nią można pokonać każdą przeszkodę :)

    OdpowiedzUsuń